Tuesday, October 24, 2017

GIỚI THIỆU VỀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức chuỗi Hội thảo thường kỳ nhằm mục đích tạo điều kiện để các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp trao đổi chuyên môn về các lĩnh vực ứng dụng các ngành khoa học cơ bản (Toán, Vật lý, Hóa học, vật liệu,...) trong các ngành kỹ thuật.

Khoa Khoa học cơ bản rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

Mở đầu chuỗi Hội thảo là Hội thảo: Toán ứng dụng trong các ngành kỹ thuật. Thời gian: 7h30 thứ 7, ngày 11/11/2017. Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, cùng các đơn vị phối hợp: phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học. 

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp quan tâm đến dự và trao đổi chuyên môn.

TM. Ban chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa


TS. Phạm Minh Tân
Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

M ột số tài liệu của Hội thảo : 1. Slides: PGS. Phạm Thành Long 2. Slides: Mai Viết Thuận 3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn ...