Friday, November 3, 2017

Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

Một số tài liệu của Hội thảo:


1. Slides: PGS. Phạm Thành Long

2. Slides: Mai Viết Thuận


3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn


4. Slides: Ngô Văn Giang

Thursday, November 2, 2017

HỘI THẢO KHOA HỌC - THÁNG 11 NĂM 2017

Chủ đề: Toán ứng dụng trong các ngành Kỹ thuật

Thời gian: 7h30 đến 11h30 ngày 11/11/2017
Địa điểm: Giảng đường 305 - A9, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp


Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội thào với chủ đề "Toán ứng dụng trong các ngành Kỹ thuật" với mục đích tạo ra một diễn đàn để những người giảng dạy, nghiên cứu và sử dụng Toán ứng dụng trong các ngành kỹ thuật có thể trao đổi kiến thức, công bố ngắn gọn kết quả mới, đặt bài toán liên quan đến các ứng dụng trong các ngành kỹ thuật và sử dụng Toán ứng dụng như một công cụ chính. Hội thảo mở ra sự hợp tác giữa các nhà Toán học và các nhà Kỹ thuật của Đại học Thái Nguyên.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

STT
Thời gian
Nội dung
Thực hiện
1
7h15-7h30
Đón tiếp đại biểu
Ban tổ chức
2
7h30-7h40
Khai mạc hội thảo
Ban tổ chức
3
7h40 – 11h15
Báo cáo “Giảm bậc của mô hình và ứng dụng vào mô phỏng những hệ cơ, nhiệt, điện phức tạp”
TS. Nguyễn Thanh Sơn  Trường ĐH Khoa học
Báo cáo “Thiết kế dung sai nhóm robot dựa trên quan hệ nội tỉ lệ”
PGS.TS. Phạm Thành Long Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Báo cáo “Tính ổn định một số lớp phương trình vi phân và các bài toán liên quan”
TS. Mai Viết Thuận
Trường ĐH Khoa học
Báo cáo “Phương trình Navier-Stokes, những vấn đề tồn tại”
ThS.NCS. Ngô Văn Giang  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
4
11h15 – 11h30
Bế mạc - Tổng kết hội thảo
Ban tổ chức

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp sắp xếp thời gian đến tham dự và trao đổi chuyên môn!


Trân trọng!

Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

M ột số tài liệu của Hội thảo : 1. Slides: PGS. Phạm Thành Long 2. Slides: Mai Viết Thuận 3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn ...