Friday, November 3, 2017

Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

Một số tài liệu của Hội thảo:


1. Slides: PGS. Phạm Thành Long

2. Slides: Mai Viết Thuận


3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn


4. Slides: Ngô Văn Giang

Thursday, November 2, 2017

HỘI THẢO KHOA HỌC - THÁNG 11 NĂM 2017

Chủ đề: Toán ứng dụng trong các ngành Kỹ thuật

Thời gian: 7h30 đến 11h30 ngày 11/11/2017
Địa điểm: Giảng đường 305 - A9, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp


Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội thào với chủ đề "Toán ứng dụng trong các ngành Kỹ thuật" với mục đích tạo ra một diễn đàn để những người giảng dạy, nghiên cứu và sử dụng Toán ứng dụng trong các ngành kỹ thuật có thể trao đổi kiến thức, công bố ngắn gọn kết quả mới, đặt bài toán liên quan đến các ứng dụng trong các ngành kỹ thuật và sử dụng Toán ứng dụng như một công cụ chính. Hội thảo mở ra sự hợp tác giữa các nhà Toán học và các nhà Kỹ thuật của Đại học Thái Nguyên.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

STT
Thời gian
Nội dung
Thực hiện
1
7h15-7h30
Đón tiếp đại biểu
Ban tổ chức
2
7h30-7h40
Khai mạc hội thảo
Ban tổ chức
3
7h40 – 11h15
Báo cáo “Giảm bậc của mô hình và ứng dụng vào mô phỏng những hệ cơ, nhiệt, điện phức tạp”
TS. Nguyễn Thanh Sơn  Trường ĐH Khoa học
Báo cáo “Thiết kế dung sai nhóm robot dựa trên quan hệ nội tỉ lệ”
PGS.TS. Phạm Thành Long Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Báo cáo “Tính ổn định một số lớp phương trình vi phân và các bài toán liên quan”
TS. Mai Viết Thuận
Trường ĐH Khoa học
Báo cáo “Phương trình Navier-Stokes, những vấn đề tồn tại”
ThS.NCS. Ngô Văn Giang  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
4
11h15 – 11h30
Bế mạc - Tổng kết hội thảo
Ban tổ chức

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp sắp xếp thời gian đến tham dự và trao đổi chuyên môn!


Trân trọng!

Tuesday, October 24, 2017

GIỚI THIỆU VỀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức chuỗi Hội thảo thường kỳ nhằm mục đích tạo điều kiện để các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp trao đổi chuyên môn về các lĩnh vực ứng dụng các ngành khoa học cơ bản (Toán, Vật lý, Hóa học, vật liệu,...) trong các ngành kỹ thuật.

Khoa Khoa học cơ bản rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

Mở đầu chuỗi Hội thảo là Hội thảo: Toán ứng dụng trong các ngành kỹ thuật. Thời gian: 7h30 thứ 7, ngày 11/11/2017. Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, cùng các đơn vị phối hợp: phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học. 

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp quan tâm đến dự và trao đổi chuyên môn.

TM. Ban chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa


TS. Phạm Minh Tân
Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

M ột số tài liệu của Hội thảo : 1. Slides: PGS. Phạm Thành Long 2. Slides: Mai Viết Thuận 3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn ...